Nieuw gebouw

Nieuwbouw Kindcentrum TOON

In september 2020 hebben wij ons nieuwe gebouw aan de Symfoniestraat in gebruik genomen. Een spiksplinternieuw gebouw vol mogelijkheden, om onze kinderopvang, onderwijs en activiteiten optimaal vorm te geven. Intensieve samenwerking binnen het Kindcentrum staat tussen de diverse partners voorop. Dit alles met als doel de optimale ontwikkel- en leeromgeving te creëren voor kinderen van 0 tot en met 12 jaar.

De Kinderopvang

Op Kindcentrum TOON biedt Kion diverse soorten opvang:

  • Kinderopvang (0 tot 4 jaar)
  • Peutergroepen
  • Voorschoolse opvang
  • Buitenschoolse opvang (naschoolse activiteiten voor 4 t/m 12-jarige) 

Dit betekent dat we een voorziening zijn voor educatie en ontwikkeling voor kinderen van 0 t/m 12 jaar.

Het onderwijs

Leren en werken binnen clusters met leerpleinen. D.m.v. het werken in clusters met leerpleinen kunnen we ons onderwijs beter op maat aanbieden. Kinderen verschillen in de manier waarop ze leren. De een heeft veel aan de uitleg die de leerkracht geeft en de ander zoekt dingen graag zelf uit. Het ene kind werkt graag alleen en de ander werkt graag samen. Het flexibiel omgaan met ruimte helpt ons om beter tegemoet te komen aan deze verschillende behoeften. Vanuit instructies die gegeven worden binnen het cluster kunnen kinderen werken op de leerpleinen. Wanneer het ene kind al iets snapt en het andere nog niet kan het kind die iets al snapt op het leerplein verder werken aan opdrachten. D.m.v. het inzetten van ICT kunnen opdrachten uitgevoerd worden die op niveau van het kind zijn en kunnen kinderen in hun eigen tempo werken. Wanneer een kind klaar is met de opdracht van een bepaald vak kan het zonder problemen werken aan een ander vak. Je wordt dus niet geremd. Er ontstaat hierdoor ook meer ruimte om kinderen die meer uitleg nodig hebben deze te geven.