Missie en visie

Onze missie:

TOON zet de toon voor goed onderwijs!

Onze visie:

Toonaangevend voor goed onderwijs betekent voor ons;

Wij bieden gestructureerd, duidelijk en voorspelbaar onderwijs aan onze leerlingen. Daardoor heerst er rust in de school. Onze kwalitatieve, kritische en enthousiaste leerkrachten vervullen een rolmodel en zijn zeer betrokken bij de leerlingen, de ouders en naar elkaar. We willen in verbinding met mensen zijn.

Goed onderwijs betekent voor ons:

 • Het welbevinden van leerlingen en teamleden staat centraal.
 • Wij hebben vertrouwen en geloven in het kunnen van onze leerlingen en stralen dat ook uit.
 • Wij werken doelgericht.
 • De betrokkenheid van de kinderen bij de instructie is hoog.
 • Wij durven vast te houden aan de basis. De basis is zowel een brede vorming als aandacht voor de kernvakken; leren lezen, leren schrijven en leren rekenen.
 • Individuele feedback geven wij op het leerproces van de kinderen
 • Wij zijn kritisch op ons handelen. Daarbij ontvangen wij feedback van elkaar en van de kinderen en nemen dit mee in ons handelen.

Wat zie je ons dan doen?

 • Wij maken professioneel, verantwoorde keuzes in onze instructie, taken en creativiteit 
 • Wij hebben duidelijke afspraken met de kinderen gemaakt en komen deze na
 • Wij werken met activerende werkvormen
 • Wij realiseren een hoge betrokkenheid van de leerlingen bij de instructie en controleren continue het begrip.
 • Wij werken groepsdoorbrekend. Dat wil zeggen dat op bepaalde tijden in het rooster vakken groepsoverstijgend georganiseerd zijn. Dit kan zowel op niveau van de kinderen zijn als op interesse van de kinderen.
 • Wij stellen per les één doel centraal.
 • Wij stellen hoge verwachtingen aan onze kinderen.
 • Wij kennen en benutten zoveel mogelijk de talenten van onze leerlingen en leerkrachten.