Onderwijsvorm en organisatie

De onderwijsvorm

We geven onderwijs volgens het leerstofjaarklassensysteem. Deze manier van onderwijsorganisatie geeft structuur aan onze leerlingen en leerkrachten. Dit vindt plaats in enkele (1 leerstofjaar per groep) of combinatiegroep (bijvoorbeeld groep 5/6). In de kleutergroepen wijken we af van dat principe, omdat we vinden dat het ontvangen van nieuwe kleuters beter kan in een gemengde heterogene groep.

We werken intensief met elkaar samen om onze uitgangspunten vorm te geven. Dit maakt dat we de groepen clusteren. We werken met drie clusters: cluster kleuters-groep 3, cluster 4/5/6, cluster 7/8.

Het Directe Instructie Model

In alle groepen geven we instructie volgens het Directe Instructie Model (DIM). De leerkrachten vertellen het doel van de les en geven vervolgens een korte instructie. De leerlingen die het goed begrijpen gaan aan het werk en de leerlingen die behoefte hebben aan meer instructie krijgen verlengde instructie aan de instructietafel. Na het inoefenen van de lesstof sluit de leerkracht de les of met een evaluatie. Deze evaluatie gaat over het doel van de les (wat hebben we geleerd?), maar ook over het proces (hoe ging het?).

Organisatie

Elke groep heeft een vaste leerkracht of een vast duo leerkrachten. De leerkrachten zijn verantwoordelijk voor de leerlingen uit hun groep op alle gebieden. Op Het Octaaf streven we ernaar de groepen zo klein mogelijk te houden. De beslissing over groepsgrootte is afhankelijk van een aantal factoren: het leerlingenaantal, de hoeveelheid leerkrachttijd, onze ideeën over de organisatie van het onderwijs en de beschikbare ruimte. De kinderen krijgen te maken met meerdere vaste leerkrachten. Dat heeft het voordeel dat er met meer ogen naar kinderen wordt gekeken en dat hierdoor de kans groot is dat signalen opgepakt worden.