Onderwijsvorm en organisatie

De onderwijsvorm

We geven onderwijs volgens het leerstofjaarklassensysteem. Deze manier van onderwijsorganisatie geeft structuur aan onze leerlingen en leerkrachten. Dit vindt plaats in 1 leerstofjaar per groep. In de kleutergroepen wijken we af van dat principe, omdat we vinden dat het ontvangen van nieuwe kleuters beter kan in een gemengde heterogene groep.  

We werken op TOON in drie clusters:

  • Cluster 1-2-3
  • Cluster 4-5-6
  • Cluster 7-8

Ieder cluster werkt op een leerplein. D.m.v. het werken in clusters met leerpleinen kunnen we ons onderwijs beter op maat aanbieden. Kinderen verschillen in de manier waarop ze leren. Het flexibel omgaan met ruimte helpt ons om beter tegemoet te komen aan deze verschillende behoeften. Vanuit instructies die gegeven worden binnen het cluster kunnen kinderen werken op de leerpleinen. D.m.v. het inzetten van ICT kunnen opdrachten uitgevoerd worden die op niveau van het kind zijn. Binnen de clusters wordt er ook op verschillende momenten groepsdoorbroken gewerkt. Bijv. tijdens een leescircuit of creatieve lessen.  

Het Expliciete Directe Instructie model In alle groepen geven we instructie volgens het Expliciete Directe Instructie Model (EDI). EDI bestaat uit een aantal vaste lesonderdelen, aangevuld met technieken. Het doel van EDI is om de leerstof succesvol aan te leren aan alle leerlingen. 

De leerkrachten vertellen het doel van de les en geven vervolgens een korte instructie. Binnen deze instructie worden de stappen die bij het EDI-model horen gevolgd. De leerlingen die het goed begrijpen gaan aan het werk en de leerlingen die behoefte hebben aan meer instructie krijgen verlengde instructie aan de instructietafel. Na het inoefenen van de lesstof sluit de leerkracht de les af met een evaluatie. Deze evaluatie gaat over het doel van de les (wat hebben we geleerd?), maar ook over het proces (hoe ging het?).  

Organisatie

Elke groep heeft een vaste leerkracht of een vast duo leerkrachten. De leerkrachten zijn verantwoordelijk voor de leerlingen uit hun groep op alle gebieden. Op TOON streven we ernaar de groepen zo klein mogelijk te houden. De beslissing over groepsgrootte is afhankelijk van een aantal factoren: het leerlingenaantal, de hoeveelheid leerkrachttijd, onze ideeën over de organisatie van het onderwijs en de beschikbare ruimte. De kinderen krijgen te maken met meerdere vaste leerkrachten. Dat heeft het voordeel dat er met meer ogen naar kinderen wordt gekeken en dat hierdoor de kans groot is dat signalen opgepakt worden.