Schoolgids

De schoolgids

De schoolgids is bedoeld om u informatie te geven over onze school.
Onderwerpen die aan bod komen zijn bijvoorbeeld:

  • Wat de doelen van de school zijn en hoe ze worden nagestreefd
  • Hoe er les gegeven wordt op school
  • Wat de rechten en plichten van ouders en leerlingen zijn

 

Gids Basisonderwijs

Deze gids van Passend Onderwijs bevat informatie over het kiezen van een basisschool, de organisatie en werkwijze van basisscholen, de leerplicht en andere regels waar scholen en ouders zich aan moeten houden.

  1. Welke school kiest u voor uw kind?
  2. Welke vakken krijgt uw kind?
  3. Hoe ziet een schooldag eruit?
  4. Hoe ziet een schooljaar eruit?
  5. Hoe weet u of uw kind goed leert?
  6. Heeft uw kind extra ondersteuning nodig?
  7. Hoe werkt een basisschool?

In deze gids zijn links opgenomen naar websites waar u terecht kunt als u meer wilt weten over bepaalde onderwerpen. Ook vindt u hierin allerlei handige telefoonnummers en adressen.