Schoolplan/Jaarplan/Jaarverslag

Schoolplan

Elke school moet eens in de vier jaar een schoolplan opstellen.  Vanuit het schoolplan ontstaat er een jaarplan. Hier staan de onderdelen uit het schoolplan die dat jaar gedaan worden. Aan het eind van het jaar wordt dit jaarplan geëvalueerd en wordt er een jaarverslag gemaakt. Het schoolplan staat nog niet op de website omdat deze nog ter bespreking ligt bij de MR.

 

Jaarverslag

In het jaarverslag staan alle ontwikkelingen waar de school aan heeft gewerkt het afgelopen jaar. Alle ontwikkelpunten zijn geëvalueerd en met het team is er gekeken wat er volgend schooljaar gedaan moet worden. Deze punten worden, samen met nieuwe ontwikkelpunten, in het jaarplan opgenomen.

 

Jaarplan

In het jaarplan staan de ontwikkelingen waar de school dat jaar aan gaat werken. U kunt hierin lezen wat er allemaal op school gedaan wordt.