Vrijwillige ouderbijdrage

Wat is de vrijwillige ouderbijdrage?

Scholen mogen ouders een bijdrage in de kosten vragen. Voorwaarden zijn dat deze bijdrage vrijwillig is en de ouders in de Medezeggenschapsraad ermee hebben ingestemd. De bijdrage is voor activiteiten buiten de lesactiviteiten om.

Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 30,00. Daarvan bekostigen we:

* Kleine activiteiten gedurende het jaar.

* Kerst

* Schoolreis

* Sinterklaas

Er zijn overige vrijwillige schoolkosten. Hieruit worden de volgende activiteiten bekostigd: In groep 8 gaan we vier dagen op schoolkamp. De kosten daarvoor zijn €50. Hierover ontvangt u begin groep 8 meer informatie.

Elk schooljaar wordt aan de ouders een bijdrage gevraagd van 30 euro voor de extraatjes tijdens activiteiten op school voor uw kind(eren). Aan het begin van het schooljaar krijgt u hierover een brief waarin staat omschreven op welke manier u kunt betalen.

Zoals beschreven is de bijdrage vrijwillig, als u deze niet kan betalen wordt uw kind niet uitgesloten van deze activiteiten en mag gewoon aan alle activiteiten deelnemen.