MR

Net als iedere school in Nederland heeft TOON een medezeggenschapsraad (MR). Deze raad bestaat uit personeel van school en ouders van leerlingen. Hieronder kunt u lezen wat de MR doet, wie zij zijn, hoe u de MR kunt bereiken en wanneer de vergaderdata zijn. 

Wat doet de MR? 

De MR fungeert als gesprekspartner voor bestuur en directie. In gesprek met het schoolbestuur vertegenwoordigen zij samen de ouders en personeelsleden. De MR heeft als doel om te zorgen in de brede zin van het woord: zorgen voor het kind, het personeel, de ouders en de omgeving. Afhankelijk van de onderwerpen hebben zij bij besluiten een adviserende of mede-beslissende rol. Kort samengevat is de rol van de MR om mee te denken en mee te praten over het schoolbeleid. 

Wie zitten er in de MR? 

De MR bestaat op dit moment uit een afvaardiging van twee ouders en drie teamleden. Om dit allemaal zo zorgvuldig mogelijk uit te voeren zijn er een aantal taken binnen de MR. 

Leden MR: Wouter Groot Koerkamp (ouder, voorzitter); Aicha Kharkhach-Kissi (ouder); Karima El Fellali (ouder); Emma de Jong (personeel, secretaris); Stephanie Derks (personeel, notulist); Rosalie Taks (personeel)

Bereikbaarheid

Via de MR kunt u dus ook als ouder uw stem laten horen. U kunt de MR bereiken op mr@kindcentrumtoon.nl

Vergaderdata

De MR komt ongeveer 8 keer per jaar bij elkaar. Elke vergadering van de MR is in principe openbaar (neem s.v.p. contact op met een van de leden indien u een vergadering wilt bijwonen).