Bindkracht10 geeft energie aan je mogelijkheden

De mensen van Bindkracht10 vormen een netwerk dat werkt aan krachtige verbindingen. We leggen verbanden tussen mensen en met andere organisaties. We nemen barrières weg, helpen drempels en onderlinge verschillen verkleinen. We signaleren waar het mis kan gaan en reageren daarop.

We zijn er voor iedereen, maar hebben extra aandacht voor mensen met weinig sociale contacten, een klein netwerk of die in een lastige situatie zitten. We maken deel uit van de plek waar mensen wonen. Op straat, in de wijk, online of in de stad. Daar maken we de verbindingen die nodig zijn.

In Kindcentrum TOON werken professionals van Bindkracht10 op Het Activiteitenplein, in OuderKindCentrum Mama Mia, als opvoedingsondersteuner en als Coördinator Brede School. In de wijk werken zij samen met collega’s vanuit Stip, het jongeren- en opbouwwerk.

www.bindkracht10.nl

Bindkracht10 is een samenvoeging van Tandem Welzijn en Het Inter-lokaal.

Opvoedondersteuning

Spel aan huis

Spel aan Huis biedt informele opvoedingsondersteuning aan gezinnen met kinderen in de leeftijd van 1,5 - 7 jaar. Het doel is om (spel) ontwikkeling van kinderen te stimuleren en een positieve betrokkenheid van ouders bij de ontwikkeling van hun kind te bevorderen. Plezier staat voorop in het wekelijkse huisbezoek.

Piramide

Elke dinsdag- en donderdagochtend kunnen ouders van kinderen uit groep 1/2 in het OuderKindCentrum een boek lenen en bijpassend werkblad ophalen. De boeken en de werkbladen passen bij het thema wat in de klas centraal staat.

Het OuderKindCentrum

Wees welkom!

Het Ouder Kind Centrum Mama Mia is de plek waar ouders en buurtbewoners onder het genot van een kop koffie of thee hun verhaal kwijt kunnen, elkaar kunnen ontmoeten en ondersteuning of advies krijgen bij het opvoeden van hun kinderen. Ook kunnen ze meedoen aan activiteiten of zelf initiatieven ontplooien. Regelmatig worden er bijeenkomsten of workshops georganiseerd in het kader van onderwijs en opvoeden, zoals bijvoorbeeld een cursus Kinder-EHBO of een pubertraining.

Ma-di-wo-do-vrij van 8.30-10.00 uur

Het Activiteitenplein

Het Activiteitenplein is er voor alle basisschoolkinderen uit de wijk. Na schooltijd kunnen kinderen er hun talenten ontdekken en zich zo breed mogelijk ontwikkelen. Het programma sluit aan bij de thema’s van school en op de behoefte van kinderen. De activiteiten richten zich op sport, cultuur, recreatie en ontspanning, educatie en gezonde leefstijl. Ouders en vrijwilligers vervullen een actieve rol en er wordt samengewerkt met verschillende partners zoals KION, onderwijs, Sportbedrijf, Lindenberg, Kinderboerderij t Boerke, Honinghoeve en ondernemers uit de wijk.

Elke zes weken start een nieuwe ronde met een nieuw thema waar kinderen zich voor kunnen inschrijven.