Aanmelden

Bent u op zoek naar opvang en onderwijs van 7.30 uur tot 18 uur voor uw kinderen van 0 tot 12 jaar?  Op kindcentrum TOON heten wij u van harte welkom om eens een kop koffie te komen drinken. Wij bieden u graag een rondleiding aan zodat u in alle rust de sfeer kunt komen proeven.  Wilt u zich oriënteren en gebruik maken van dit aanbod, dan kunt u bellen met 024-3771250. 

Wij zien u graag in ons mooie Kindcentrum TOON.

 

Aanmelding voor de peutergroep

Als u uw kind wil aanmelden voor de peutergroep kan dat op de website van Kion: https://www.kion.nl/inschrijven 

Aanmelding voor de basisschool 

Als uw kind 2 jaar en 9 maanden is kan je hem/haar aanmelden op Basisschool TOON. Hieronder staan de stappen uitgelegd.  

1. Aanmelden bij schoolwijzer 
Het aanmelden van kinderen gaat altijd in eerste instantie via Schoolwijzer Nijmegen. Dit kan online via www.schoolwijzernijmegen.nl of bezoek Schoolwijzer Nijmegen, Kelfkensbos 38.

Aanmelding via Schoolwijzer Nijmegen kan vanaf dat uw kind 2 jaar en 9 maanden is. Wanneer kinderen 4 jaar zijn kunnen zij ingeschreven worden op een basisschool. Kinderen zijn pas bij 5 jaar leerplichtig. Wordt uw kind binnen 2 weken na de zomervakantie 4 jaar dan mag hij/zij met ingang van het nieuwe schooljaar direct komen. Kinderen die na 31 mei 4 jaar worden, worden na de zomervakantie geplaatst. Bezoek van de peuters aan onze school vindt niet plaats voordat het kind 3 jaar en 10 maanden is.

Voorheen stuurde Schoolwijzer u een brief wanneer uw kind 2 jaar en 9 maanden werd. In deze brief werd u herinnerd om uw kind aan te melden bij Schoolwijzer. Sinds de invoering van de AVG mag Schoolwijzer niet meer beschikken over NAW-gegevens van kinderen die moeten worden aangemeld voor het volgende schooljaar. Deze gegevens kreeg Schoolwijzer voorheen aangeleverd vanuit de gemeente. Dit betekent dat er geen herinneringsbrief wordt verstuurd. 

2. Bevestiging schoolwijzer gehad? Plaats bevestigen op Basisschool TOON d.m.v. aanmeldformulier.
Ouders die van  Schoolwijzer de bevestiging hebben gekregen dat hun kind geplaatst kan worden op Basisschool TOON worden geacht deze plaats te bevestigen bij school. U kunt hiervoor contact opnemen met de coördinator Annèt Miedema . U wordt dan gevraagd om een aanmeldformulier in te vullen. Deze vindt u op deze website.

3. Wij gaan informatie opvragen bij kinderdagverblijf, peutergroep of consultatiebureau 
Wij vinden het belangrijk dat we van te voren in kaart brengen of wij kunnen voldoen aan de onderwijsbehoeften van uw kind. Wij nemen dan ook contact op met het kinderdagverblijf of peutergroep waar uw kind op dit moment zit. Indien hij/zij niet naar een kinderdagverblijf of kinderopvang zullen we contact opnemen met het consultatiebureau. Bij dit gesprek vragen wij wat de onderwijsbehoeften van uw kind. N.a.v. deze gegevens bekijken wij of wij uw kind kunnen bieden wat hij/zij nodig heeft.

4. Kunnen we plaatsen? Dan officiele inschrijving en intake. 
Indien wij kunnen voldoen aan de onderwijsbehoeften van uw kind kan de aanmelding offcieel worden. U krijgt dan het inschrijfformulier, zodat uw kind officieel kan worden ingeschreven bij de school. Daarna volgt er het intakegesprek. Hierbij bespreken we de ontwikkeling van het kind tot nu toe. U ontvangt dan ook een boekje met informatie over de kleutergroepen.
Kort na de intake krijgt u bericht waar uw kind geplaatst wordt. Voordat een kind start in groep 1, zal het een aantal keer komen oefenen, we noemen dit ‘inlopen’. Het inlopen vindt plaats 3 weken voordat het kind 4 jaar wordt. Wettelijk is bepaald dat peuters niet meer dan 10 dagdelen mogen inlopen.

Aanmelding vanuit een andere school (bijv. i.v.m. verhuizen)

1. Aanmelden bij schoolwijzer 
Het aanmelden van kinderen gaat altijd in eerste instantie via Schoolwijzer Nijmegen. Dit kan online via www.schoolwijzernijmegen.nl of bezoek Schoolwijzer Nijmegen, Kelfkensbos 38.

2. Uw kind op Basisschool TOON aanmelden d.m.v. aanmeldformulier.
U wordt  gevraagd om alvast een aanmeldformulier in te vullen. Als eerste wordt er gekeken in welk leerjaar uw kind geplaatst zou moeten worden en of wij daar plek hebben. 
Ouders die van  Schoolwijzer de bevestiging hebben gekregen dat hun kind geplaatst kan worden op Basisschool TOON worden geacht deze plaats te bevestigen bij school. U kunt hiervoor contact opnemen met de coördinator Annèt Miedema (024-3771250).

3. Wij gaan informatie opvragen bij de vorige school
Wanneer er plek is zullen wij een altijd contact opnemen met de school waar uw kind momenteel onderwijs krijgt.
Als ouders om een andere reden dan verhuizen van school willen wisselen, vindt er overleg plaats met de andere school om te kijken of onze school een betere plaats kan bieden aan het kind. Als er onderzoeken gaande zijn, zal eerst het resultaat van het onderzoek afgewacht worden. In overleg met de betreffende leerkracht(en) wordt bekeken in welke groep het kind het best geplaatst kan worden. De inhoud van het onderwijskundig rapport dat de andere school over deze leerling heeft samengesteld, speelt hierbij ook mee. Waar nodig vindt aanvullend onderzoek plaats op onze school. We verwachten van ouders dat ze meewerken met de school om de onderzoeken snel en efficiënt te laten verlopen. 
Wanneer wij aan de onderwijsbehoefte van uw kind kunnen voldoen wordt uw kind geplaatst. We gaan er van uit dat het kind in de wijk naar school moet kunnen.

4. Kunnen we plaatsen? Dan officiele inschrijving en intake. 
Indien wij kunnen voldoen aan de onderwijsbehoeften van uw kind kan de aanmelding offcieel worden. U krijgt dan het inschrijfformulier, zodat uw kind officieel kan worden ingeschreven bij de school. Daarna volgt er het intakegesprek. Hierbij bespreken we de ontwikkeling van het kind tot nu toe. U ontvangt dan ook informatie over Basisschool TOON. We maken tijdens de intake afspraken over wanneer uw kind kan starten.