Ouderparticipatie

Ouderparticipatie

We willen allemaal dat ieder kind zich zo goed mogelijk ontwikkelt en zoveel mogelijk kansen krijgt. We richten ons daarom op het belang van het kind, ieder vanuit de eigen specifieke mogelijkheden, kennis en vaardigheden. In de relatie tussen Het Kindcentrum en ouders is er een wisselwerking (partnerschap). Voor een optimale ontwikkeling hebben de kinderen ons allemaal nodig.

Wat verwachten we van ouders en van onszelf?

  • Steunen, sturen en stimuleren.
  • Echt praten met de kinderen.
  • Hoge maar reële verwachtingen ten aanzien van het schoolsucces van hun kinderen.
  • Een rijke leef- en leeromgeving via “informeel leren”.

Het is goed als ouders nauw betrokken zijn bij de ontwikkeling van hun kind op school. Daarom zijn er diverse gelegenheden op school waarvoor ouders worden uitgenodigd om zich te laten informeren over hun kind en zijn of haar ontwikkeling, evenals over de inhoud van ons onderwijs. 

Ouders zijn op heel veel manieren bij onze school betrokken, zowel bij schoolse als bij buitenschoolse zaken. Wij stellen dat zeer op prijs. Voor sommige zaken is het zelfs noodzakelijk dat ouders ons helpen. Zonder uw hulp kunnen bijvoorbeeld excursies niet doorgaan. Uw hulp kan onder andere gevraagd worden bij excursies, sportdagen en kamp.

De klassenouders

Voor de peutergroepen t/m groep 8 zijn er doorgaans twee ouders per groep die de leerlingen en het teamlid helpen bij de organisatie van activiteiten zoals knutselen, excursies, feesten, verjaardagen teamlid en deelname aan werkgroepen. Onze klassenouders zijn ook de schakel naar andere ouders. Zij nemen contact met u op als er behoefte is aan extra hulp of uw mening. Klassenouders gaan in principe mee naar de volgende schooljaren. Vijf keer per jaar zijn er klassenoudervergaderingen.

De Ouderraad (OR)

De ouderraad is een groep ouders, die in samenwerking met het team allerlei activiteiten en festiviteiten organiseert voor de leerlingen van onze school en hun ouders. Enkele activiteiten zijn: festiviteiten rondom Sinterklaas, Kerst en Ramadan, organisatie van sportdagen, uitvoeringen, tentoonstellingen, schoolreisje e.d. Als u een bijdrage wilt leveren kunt u contact opnemen met de voorzitter: Brenda de Pee (ouderraad@kctoon.nl).

Medezeggenschapsraad (MR)

Iedere school heeft een medezeggenschapsraad. Deze raad bestaat uit ouders en personeel van de school. De leden van de raad worden gekozen door alle ouders en personeel van de school. Via de medezeggenschapsraad op school praten ouders en personeel mee over het schoolbeleid. Voor een aantal onderwerpen moet de school advies of instemming vragen aan de medezeggenschapsraad voordat een besluit genomen wordt. Daarmee is de medezeggenschapraad een belangrijke manier om mee te praten over het beleid op school.

Namens de leerkrachten:               
Emma de Jong                                               
Stephanie Derks                                         
Rosalie Taks     

Namens de ouders:               
Yanick Kola-Zappeij                                              
Aicha Kharkhach-Kissi                                         
Karima El Fellali

Vanuit de directie:
Sarah Gieselaar

In de GMR neemt namens TOON plaats: 
Elske van der Heijden