Kinderopvang Kion

Op Kindcentrum TOON biedt Kion diverse soorten opvang:

  • Kinderopvang (0 tot 4 jaar)
  • Peutergroepen
  • Voorschoolse opvang
  • Buitenschoolse opvang (naschoolse activiteiten voor 4 t/m 12-jarige) 

Dit betekent dat we een voorziening zijn voor educatie en ontwikkeling voor kinderen van 0 t/m 12 jaar.

Kinderdagverblijf

Op Kindcentrum TOON hebben we een kinderdagverblijf.  Voor meer informatie kunt u kijken op de website van KION


 

De peutergroepen

We hebben twee groepen van ieder maximaal zestien kinderen. Iedere groep heeft een eigen ruimte. Beide ruimtes zijn direct verbonden met de buitenruimte. De groepen zijn open van 08.30 tot 12.30 uur voor kinderen van 2 tot 4 jaar.

De buitenruimtes van het kinderdagverblijf/peutergroep en de basisschool grenzen aan elkaar en de kinderen hebben veel contact met elkaar. Wanneer de kinderen vier worden en naar basisschool TOON gaan, zijn ze daar al vertrouwd omdat we ruimtes van school gebruiken, daar naar de bibliotheek gaan en er ouder- en kindactiviteiten zijn. Ook zijn er gezamenlijke themabijeenkomsten voor ouders samen met de onderbouw van basisschool TOON.

We bieden Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) zodat kinderen een goede start kunnen maken op de basisschool.


Voorschoolse opvang

Voorschoolse opvang vindt plaats op Kindcentrum TOON. Iedere schooldag vanaf 7.30 uur kunnen de kinderen terecht. Onder begeleiding van een pedagogisch medewerker kunnen de kinderen bijvoorbeeld een spelletje doen, tekenen of lezen. Om 8.20 uur worden de kinderen daarna naar de klas gebracht. Voor informatie, vragen, of voor inschrijving kunt u terecht bij de cluster manager van KION of via deze internetsite.

Buitenschoolse opvang 

Voor meer informatie kunt u kijken op de website van KION