Welkom bij Kindcentrum Toon

Onze nieuwe website is in de lucht! De komende tijd vullen we de website met alle belangrijke informatie over Kindcentrum TOON. De afgelopen jaren hebben we ons van Brede school Het Octaaf ontwikkeld tot Kindcentrum TOON. September 2020 zijn wij verhuisd naar een nieuw gebouw. Bovenaan ziet u een aantal tekeningen van ons nieuwe Kindcentrum. 

Welkom op de website van Kindcentrum TOON in Nijmegen! 

Kindcentrum TOON is een voorziening waarin onderwijs, kinderopvang en welzijnsactiviteiten voor kinderen onder één dak worden aangeboden. Binnen het Kindcentrum staat de intensieve samenwerking tussen de diverse partners voorop. Dit alles met als doel de optimale ontwikkel- en leeromgeving te creëren voor kinderen van 0 tot en met 12 jaar. Gedurende de dag komen de kinderen samen om te leren, spelen, ontwikkelen en ontmoeten.

Kindcentrum TOON bestaat uit de volgende kernpartners:

  • Basisschool TOON vanuit stichting St. Josephscholen
  • Welzijnsorganisatie Bindkracht10
  • Kinderopvang Kion

“We zetten graag de TOON met goed onderwijs”.

We beginnen hier graag met ons motto. We willen graag de toon zetten. We willen ons onderscheiden van andere scholen. Maatschappelijke ontwikkelingen gaan soms snel. Wij willen daarbij aansluiten en zorgen voor modern vormgegeven onderwijs met een actuele inhoud. Gekoppeld hieraan willen we nog beter in kunnen spelen op de individuele leer-, ontwikkel-, en begeleidingsbehoefte van het individuele kind. 

Het laatste nieuws