Schoolondersteuningsprofiel

Waarom een schoolondersteuningsprofiel?

  • Op de eerste plaats is het opstellen van het schoolondersteuningsprofiel een goede aanleiding voor de school om stil te staan bij de vraag: voor welke leerlingen kunnen wij en willen wij school zijn? Deze vraag wordt vooral beantwoord in termen van: voor welke leerlingen met welke meer specifieke ondersteuningsbehoeften kunnen we adequaat onderwijs en begeleiding bieden binnen de context van onze school?
  • Op de tweede plaats is het voor ouders die een school zoeken voor hun kind een bron van eerste informatie om te onderzoeken of onze school een adequaat antwoord kan geven op de ondersteuningsbehoeften van hun kind.
  • Op de derde plaats geeft het andere scholen, de besturen en het samenwerkingsverband Passend Onderwijs, maar ook andere professionals betrokken bij de ontwikkeling van kinderen, inzicht in welke ondersteuning wij kunnen bieden. Dat maakt onderlinge afstemming en samenwerking binnen de bredere context van de buurt, wijk, plaats en regio beter mogelijk.

Schoolondersteuningsprofiel Basisschool TOON

Iedere school heeft een schoolondersteuningsprofiel. ​Hiernaast kunt het schoolondersteuningsprofiel van Basisschool TOON downloaden.