Partners

Wat is een Kindcentrum?

Het Kindcentrum is een voorziening waarin organisaties als onderwijs, kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal en welzijnsactiviteiten voor kinderen zijn samengevoegd. Wij bieden op dit moment opvang en onderwijs aan kinderen van 0-12 jaar. 
Gedurende de dag komen de kinderen samen om te leren, spelen, ontwikkelen en ontmoeten. 

Kindcentrum TOON bestaat uit de volgende kernpartners:

  • Basisschool TOON vanuit stichting st. Josephscholen 
  • Kinderopvang Kion
  • Welzijnsorganisatie Bindkracht10

Naast deze drie kernpartners werkt Kindcentrum TOON nauw samen met andere samenwerkingspartners. Samen met deze organisaties willen wij voor de kinderen een stimulerende leer- en leefomgeving realiseren waarin zij al hun talenten kunnen ontwikkelen. Dit gebeurt voor- tijdens en na lestijd.