Schoolveiligheidsplan en pestprotocol

Hiernaast vindt u het schoolveiligheidsplan van Het Octaaf.
Het schoolveiligheidsplan heeft vooral betrekking op de thema's agressie, geweld, seksuele intimidatie en discriminatie.

Het andere document is het pestprotocol.